Algemene voorwaarden


ALGEMENE REISVOORWAARDEN

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden - Pakketreisovereenkomstenen

Algemene voorwaarden - Gekoppelde reisarrangementen

Algemene voorwaarden - Verkoop van reisdiensten van toepassing op nieuwe boekingen vanaf 1 januari 2024

Algemene voorwaarden - Pakketreisovereenkomsten van toepassing op nieuwe boekingen vanaf 1 januari 2024

Algemene voorwaarden - Gekoppelde reisarrangementen van toepassing op nieuwe boekingen vanaf 1 januari 2024

BIJZONDERE VOORWAARDEN VAN DE REISBEMIDDELAAR “TRAVEL COUNSELLORS BELGIUM”

Art. 1: Bevoegdheden
Door de ondertekening van de bestelbon verleent de reiziger aan de reisbemiddelaar de uitdrukkelijke bevoegdheid hem te vertegenwoordigen in alle betrekkingen met de reisorganisator en dienstverleners.

Art. 2: Prijs

2.1: Prijzen die mondeling zijn opgegeven door de reisbemiddelaar zijn steeds onder voorbehoud. Enkel schriftelijke prijsbevestigingen zijn geldig en bindend.

2.2: De dossiers zijn onderworpen worden aan "dossierskosten” en worden afzonderlijk op de bestelbon vermeld.

Art.3: Voorschotten

3.1: Pakketreizen
Bij pakketreizen zijn de voorschotten opgelegd door de reisorganisator (touroperator), vermeld op de bestelbon, van toepassing.

3.2: Hotelverblijven en verblijven in een huurwoning

 • Volgens de algemene voorwaarden van de reisorganisator indien gekozen uit de brochure van deze reisorganistor. De reisorganisator is in dit geval vermeld op de bestelbon.
 • Voorstel gedaan door de Travel Counsellors Belgium:
  • Verblijven in een hotel: 30% van de reissom
  • Verblijven in een huurwoning: 50% van de reissom

3.3: Dynamic packaging (reizen samengesteld uit verschillende diensten) voorgesteld door de Travel Counsellors Belgium:

 • 50% van de reissom

3.4: Vliegtuigtickets

 • IATA – Luchtvaartmaatschappijen:
  • 100% van het ticket
 • Vakantievluchten van reisorganisators (Belgische of andere):
  • volgens de algemene voorwaarden van de reisorganisator vermeld op de bestelbon
 • Low Cost Carriers:
  • 100% van het totale bedrag bij de boeking

Art. 4: Betaling van de reissom

4.1: Behalve indien op de bestelbon anders wordt overeengekomen, betaalt de reiziger het saldo uiterlijk 8 weken vóór de vertrekdatum.

4.2: Boekt de reiziger minder dan 8 weken vóór de afreis, dan dient de totale reissom onmiddellijk betaald te worden.

Art. 5: Kosten bij annuleringen
Iedere annulering dient schriftelijk te worden overgemaakt aan de Travel Counsellors en dit zo snel mogelijk. De datum van ontvangst van uw annulering is bepalend voor het berekenen van de annulatiekosten zoals hieronder vermeld.

5.1: Pakketreizen
Bij annulatie van een pakketreis gelden de annulatiekosten opgelegd door de reisorganisator vemeld op de bestelbon.

5.2: Hotelverblijven en verblijven in een huurwoning

 • Annulatiekosten volgens de algemene voorwaarden van de reisorganisator vermeld op de bestelbon
 • Voorstel gedaan door de Travel Counsellors Belgium:
  • Verblijven in een hotel
   • Tot 10 weken vóór de vertrekdatum: 30% van de reissom
   • 10 tot 8 weken vóór de vertrekdaum: 40% van de reissom
   • 8 tot 6 weken vóór de vertrekdatum: 50% van de reissom
   • 6 tot 4 weken vóór de vertrekdatum: 60% van de reissom
   • 4 tot 2 weken vóór de vertrekdatum: 80% van de reissom
   • Minder dan 2 weken vóór de vertrekdatum: 100% van de reissom
  • Verblijven in een huurwoning:
   • Tot 10 weken vóór de vertrekdatum: 30% van de reissom
   • 10 tot 8 weken vóór de vertrekdaum: 40% van de reissom
   • 8 tot 6 weken vóór de vertrekdatum: 50% van de reissom
   • 6 tot 4 weken vóór de vertrekdatum: 60% van de reissom
   • 4 tot 2 weken vóór de vertrekdatum: 80% van de reissom
   • Minder dan 2 weken vóór de vertrekdatum: 100% van de reissom

5.3: Dynamic packaging

   • Tot 10 weken vóór de vertrekdatum: 30% van de reissom
   • 10 tot 8 weken vóór de vertrekdaum: 40% van de reissom
   • 8 tot 6 weken vóór de vertrekdatum: 50% van de reissom
   • 6 tot 4 weken vóór de vertrekdatum: 60% van de reissom
   • 4 tot 2 weken vóór de vertrekdatum: 80% van de reissom
   • Minder dan 2 weken vóór de vertrekdatum: 100% van de reissom

5.4: Vliegtuigtickets

 • IATA – Luchtvaartmaatschappijen:
  • Annulatiekosten opgelegd door de desbetreffende maatschappij. In de meeste gevallen kunnen die oplopen tot 100% van het ticket.
 • Vakantievluchten:
  • Volgens de algemene voorwaarden van de reisorganisator vermeld op de bestelbon.
 • Low Cost Carriers:
  • 100% van het ticket

Art. 6: Reispas, visum, inentigen, douane en andere formaliteiten
De reiziger dient persoonlijk bij de bevoegde instanties de nodige inlichtingen in te winnen omtrent de documenten die hij voor zijn reis nodig heeft, alsook omtrent alle andere formaliteiten die hij desgevallend voor de reis dient uit te voeren. Dit is van toepassing zowel identiteitsformulieren, visum, inentigen en immigratieformaliteiten met betrekking tot uw reisroute. De kinderen dienen ook in het bezit te zijn van de nodige geldige documenten om de reis te kunnen uitvoeren: minderjarigen jonger dan 12 jaar hebben een identeitsbewijs nodig met foto, minderjarigen ouder dan 12 jaar hebben een identiteitskaart nodig. Voor landen waar ook een reispas wordt vereist, dienen zij over een eigen reispas te beschikken.

Een reiziger die bij gebreke aan de vereiste documenten, of omdat hij zich niet aan de wetten en reglementen schikte, het geheel of een gedeelte van de reis niet kan meemaken, draagt hiervoor en voor alle gevolgen ervan, alle kosten en verantwoordelijkheid.

Art. 7: Reis- en annulatieverzekeringen
De reiziger erkent uitdrukkelijk dat een reis- en annulatieverzekering werd aangeboden. Het niet afsluiten van een verzekering kan verstrekkende gevolgen hebben.

Art. 8: Uurregelingen
De vermelde uurregelingen zijn indicatief. De reiziger dient in alle omstandigheden er rekening mee te houden dat deze zowel vóór als tijdens de reis gewijzigd kunnen worden.

Art. 9: Geval van overmacht
De aansprakelijkheid van The Travel Counsellors is niet betrokken in geval van overmacht waaronder dient te verstaan: 'Abnormale en onvoorziene omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van degene die zich erop beroept en waarvan de gevolgen, ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden vermeden worden'.

Onder abnormale en onvoorziene omstandigheden vallen o.a.: oorlog en oorlogsbedreigingen, onlusten en opstanden, terroristische activiteiten, maatregelen getroffen door de desbetreffende regeringen, stakingen, negatief reisadvies opgelegd door de Belgische autoriteiten, sluiten van luchthavens en havens, extreme weersomstandigheden, vulkaanuitbarstingen, chemische en nucleaire rampen. Deze lijst is enkel maar een opsomming en zeker niet limitatief.

De reisorganisator is wettelijk verplicht in de mate van het mogelijke bijstand en hulp te verlenen aan de in moeilijkheden verkerende reizigers tijdens de uitvoering van het reiscontract. In deze gevallen (overmacht of hulp en bijstand) kan de reisorganisator de door hem gemaakte kosten voor extra vervoer en/of verblijf ten laste leggen van de reizigers.

Art. 10: Reisdocumenten
De reisdocumenten zullen pas toegestuurd worden nadat de volledige reissom werd betaald.

Gelieve duidelijk alle gegevens te controleren en ons onmiddellijk op de hoogte te brengen van eventuele onjuistheden. De vliegtuigtickets worden over het algemeen onder de vorm van een e-ticket bezorgd.

Art. 11: Voorwaarden van reservering en algemene voorwaarden
Wij houden ons het recht voor op ieder tijdstip de voorwaarden aan te passen, wijzigen, toe te voegen of annuleren en dit zonder enige berichtgeving.