Vragen & antwoorden over de corona situatie en GfG tegoedbon / corona vouchers

03 August 2021

V: Ik heb in 2020 een reis geboekt met vertrek in 2021. Gaat deze reis door of wordt deze geannuleerd?
A: Dat is afhankelijk van de bestemming waar uw reis naartoe gaat. Wij gaan hierbij uit van de actuele reisadviezen zoals deze worden uitgegeven door het Belgische Federale Overheid.
Uw Travel Counsellor is op de hoogte van alle reisadviezen per bestemming. U kunt zelf ook de officiële websites in de gaten houden zoals: www.diplomatie.belgium.be
Voor reeds in 2020 geboekte reizen met vertrek in 2021 annuleert Travel Counsellors hun eigen pakketreizen tot een bepaalde vertrekdatum. Indien het uw reis betreft, dan wordt u door uw persoonlijke Travel Counsellor op de hoogte gesteld.

V: In welk geval krijg ik een GfG tegoedbon en wanneer kan ik van de tegoedbon gebruikmaken?
A: Voor reizen geannuleerd tot en met 19 juni 2020, waarbij de initiële boeking onder de GfG garantieregeling viel, hebben wij GfG tegoedbonnen uitgegeven. De zogenoemde GfG tegoedbonnen vallen onder de GfG-garantie. Als u uw pakketreis bij Travel Counsellors heeft geboekt en uw reis is door ons (voor 20 juni 2020) geannuleerd, dan kunt u de GfG tegoedbon gebruiken voor een nieuw te boeken reis. 

V: Hoe weet ik of mijn boeking onder de GfG-garantie viel?
A: Indien uw boeking een TC (Travel Counsellors) pakket betreft of een reis is die wij als agent hebben ondergebracht bij een Belgische Tour Operator dan viel deze onder de GfG-garantie.

V: Valt de tegoedbon onder de GfG-garantie als de reisorganisatie alsnog failliet gaat?
A: Ja, hoewel in normale situaties GfG géén dekking biedt voor uitgegeven tegoedbonnen, heeft GfG een uitzondering gemaakt in verband met de corona crisis om reisorganisaties in staat te stellen een GfG tegoedbon aan te bieden.

V: Welke boekingen vallen niet onder de GfG-garantie en wat voor een voucher krijg ik dan?
A: Losse vluchten, boekingen ondergebracht bij een buitenlandse Tour Operator (bijv. een Duitse of Nederlandse Tour Operator) vallen niet onder de GfG-garantie. Logischerwijs kunnen er voor deze boekingen ook geen GfG tegoedbonnen worden uitgegeven onder de garantie van het GfG. Ook voor boekingen die na 16 maart 2020 zijn gemaakt en/of na 19 juni 2020 vanwege de corona situatie zijn geannuleerd kunnen geen GfG tegoedbonnen worden uitgegeven.

V: Ik heb mijn boeking vóór 13 maart 2020 geannuleerd. Wat zijn de bepalingen? 
A: Omdat de annulering heeft plaatsgevonden voordat de overheid restricties heeft ingesteld, gelden de reguliere annuleringsvoorwaarden.

V: Hoe lang blijft de tegoedbon geldig en wanneer boek ik mijn nieuwe reis?
A: De GfG tegoedbon is één jaar geldig vanaf het moment van uitgifte. Dat betekent dat u binnen dit jaar uw nieuwe reis dient te boeken. Uw reisdatum dient te vallen binnen 18 maanden na uitgifte van de tegoedbon.

V: Mag de tegoedbon worden overgedragen aan een ander persoon? 
A: De tegoedbon is persoonsgebonden en is niet overdraagbaar naar een ander persoon. De tegoedbon wordt afgegeven op naam van de hoofdboeker van de initiële boeking.

V: Wat is de waarde van de tegoedbon of voucher en wat is het gevolg als de nieuwe reis duurder of goedkoper is?
A: De waarde is gelijk aan de door u aan Travel Counsellors betaalde reissom. Indien de reissom van uw nieuwe reis hoger is dan de voucherwaarde, dan betaalt u zelf het verschil bij. Indien uw nieuwe reissom lager is dan de voucherwaarde, dan blijft het resterende bedrag als een tegoed waarde staan op uw tegoedbon of voucher, te besteden via uw Travel Counsellor voor een volgende reis. 

V: Geldt de tegoedbon ook voor losse vliegtickets?
A: Indien u alleen een los vliegticket heeft geboekt dat is geannuleerd, dan kan geen GfG tegoedbon worden verstrekt.

V: Wat zijn de mogelijkheden als ik in plaats van de aangeboden tegoedbon mijn vooruitbetaalde reissom gerestitueerd wil hebben.
A: Wij hebben begrip voor uw verzoek en uw voorkeur voor teruggave van uw betaalde reissom. Echter, vanwege de uitzonderlijke omstandigheden heeft Travel Counsellors ervoor gekozen om afhankelijk van uw geannuleerde reis en datum van annulering een GfG tegoedbon uit te geven.
In overeenstemming met de beslissing van de Belgische regering kan de reiziger de GfG tegoedbon niet weigeren.
Indien u als reiziger uiteindelijk toch geen gebruik wilt maken van de voucher, dan zullen wij u de waarde van de voucher restitueren. U kunt uw voucher vanaf 12 maanden na de uitgiftedatum ter restitutie indienen, uw cash restitutie zal vervolgens zo snel mogelijk maar ten hoogste binnen 6 maanden aan u worden uitgekeerd.

V: Moet ik de verkregen GfG tegoedbon of TC Holiday voucher gebruiken voor een boeking bij Travel Counsellors / mijn Travel Counsellor?
A: Ja, de vouchers dienen besteed te worden bij die leverancier die de voucher heeft uitgegeven.

V: In verband met de huidige onzekere situatie wil ik de aan- of restantbetaling niet voldoen voor mijn boeking, kan dat?
A: Nee, u dient zich te houden aan de standaard betalingsvoorwaarden. Wanneer u ervoor kiest dit niet te doen, dan zal uw boeking moeten worden geannuleerd op basis van de normale annuleringsvoorwaarden.

V: Kan ik een tegoedbon voor elke willekeurige nieuwe reis gebruiken?
A: Ja en nee. Zolang u de nieuwe boeking maar maakt binnen de bepaalde termijn van 1 jaar na uitgifte van de tegoedbon, kunt u in principe zelf kiezen voor het type reis, de bestemming, etc. Er kan echter, vanwege voorwaarden van bijvoorbeeld de betrokken luchtvaartmaatschappij of andere Tour Operator, een beperking zijn in uw keuze.

V: Mijn reis is, vanwege de corona situatie, vroegtijdig afgebroken. Krijg ik een voucher voor de niet genoten reisdagen?
A: U krijgt in dit geval een TC Holiday voucher indien het een Travel Counsellors pakketreis betreft. Een GfG tegoedbon kan namelijk alleen maar uitgegeven worden voor nog niet aangevangen reizen. De waarde van de TC Holiday voucher is afhankelijk van het aantal gemiste vakantiedagen. Enkel de gemaakte kosten die u heeft gemist qua accommodatie verblijf worden aan u vergoed. Deze TC Holiday kan alleen worden gebruikt voor een nieuw te boeken reis via Travel Counsellors en kan niet ter restitutie worden ingediend.

Indien Travel Counsellors als bemiddelaar heeft opgetreden voor een boeking bij een derde partij (leverancier/tour operator) dan zijn wij afhankelijk van de medewerking van een vergoeding van die betreffende partij. In dat geval kan een vergoeding niet worden gegarandeerd. Dit geldt ook indien het reisgedeelte van de derde partij apart is vermeld op uw factuur van een Travel Counsellors pakketreis.

 ***************************************************************************************************************


Informatie m.b.t. boekingen gemaakt in 2021 en boekingen met vertrek in 2021

V: Wat zijn de gevolgen voor reizen met vertrek in 2021 ?
A: Momenteel geldt voor veel alle bestemmingen het reisadvies code oranje en code rood, en wordt door de Belgische overheid geadviseerd om voorlopig niet naar het buitenland te reizen tenzij strikt noodzakelijk. Helaas kunnen wij niet voorzien of toekomstige reizen in 2021 wel of geen doorgang kunnen vinden. Deze situatie is afhankelijk van de COVID-19 situatie en de reisadviezen namens de officiële instanties.

V: Waar moet ik rekening mee houden als ik toch een nieuwe boeking wil maken naar een code oranje/rood gebied
A: Voor nieuwe boekingen die gemaakt worden sinds 1 januari 2021 geldt dat Travel Counsellors hun (pakket)reizen niet automatisch annuleert bij een code oranje/rood advies voor bestemmingen vanwege de COVID-19 situatie volgens de informatie zoals vermeld via: www.diplomatie.belgium.be

De COVID-19 situatie is niet meer te classificeren als een onvermijdbare en buitengewone omstandigheid. Boekt u naar een bestemming met een reisadvies code oranje of rood, dan dient u er rekening mee te houden dat de kosten bij eventuele annulering/omboeking/repatriëring/ gevolgkosten voor quarantaine situaties e.d. ten gevolge van de COVID-19 situatie en reizend naar een code oranje/rood bestemming (alleen noodzakelijke reizen) voor uw eigen risico en uw eigen rekening zijn. Indien er kosten ontstaan vanwege een andere situatie, zoals bijvoorbeeld een aardbeving op de plaats van bestemming, dan zal Travel Counsellors handelen volgens de pakketreisvoorwaarden.

Uw Travel Counsellor zal zoveel mogelijk proberen om de annulerings- of omboekingskosten van uw Travel Counsellors (pakket)reis zo laag mogelijk voor u te houden en u bij het verzorgen van nieuwe boekingen informeren over de annuleringsbepalingen voor uw reis. Voor boekingen die wij maken via overige (reis)organisaties en vervoersmaatschappijen zijn wij afhankelijk van hun wijzigings- en annuleringsbeleid.

V: Wat gebeurt er met mijn Travel Counsellors pakketreis indien bij boeking het reisadvies code groen is en vóór vertrek wijzigt het officiële reisadvies naar code oranje of rood?
A: Indien bij boekingsdatum het reisadvies code groen of geel of oranje is en die situatie wijzigt vóór vertrek naar code rood dan wordt de Travel Counsellors pakketreis geannuleerd

(annulering volgens onze annuleringstermijn die wij regelmatig updaten) en ontvangt u een Travel Counsellors Holiday voucher ter waarde van de door u aan Travel Counsellors betaalde reissom. Wenst u geen voucher te ontvangen dan zullen wij de door u aan Travel Counsellors betaalde reissom aan u restitueren. U kunt eventueel zelf besluiten om ondanks code rood toch op reis te gaan. Houdt u er dan wel rekening mee dat dit besluit voor eigen risico en eigen kosten is en Travel Counsellors niet aansprakelijk is voor eventuele gevolgen en kosten. Controleer of uw verzekering bepaalde (COVID-19) risico’s dekt. U kunt ook in overleg met uw Travel Counsellor bekijken welke mogelijkheden er zijn voor een omboeking.

V: Wat gebeurt er met mijn Travel Counsellors pakketreis indien bij boeking het reisadvies code oranje of rood is en vóór vertrek wijzigt het officiële reisadvies naar code groen of licht oranje?
A: Uw geboekte reis kan worden uitgevoerd zolang voor uw bestemming het reisadvies code groen of licht oranje geldt. Echter eventuele annulerings/wijzigingskosten blijven van kracht in het geval u wenst te annuleren.

V: Wat gebeurt er met mijn Travel Counsellors pakketreis indien bij boeking het reisadvies code rood is en wijzigt tussentijds het officiële reisadvies naar code groen of oranje en vóór vertrek weer terug naar code rood?
A: Bepalend is dat bij boeking het reisadvies code rood is. In dat geval dient u er rekening mee te houden dat de kosten bij eventuele annulering/omboeking/wijziging/repatriëring/gevolgkosten voor quarantaine situaties e.d. ten gevolge van de COVID-19 situatie en reizend naar een code rood bestemming (alleen noodzakelijke reizen) voor uw eigen risico en uw eigen rekening zijn.

V: Wat gebeurt er met mijn Travel Counsellors pakketreis indien bij boeking het reisadvies code rood is en vóór vertrek wijzigt het officiële reisadvies naar code groen of oranje, maar ter plaatse, tijdens mijn verblijf, wijzigt het reisadvies naar code oranje of rood?
A: Bij code groen kan uw geboekte reis worden uitgevoerd. Indien bij aankomst/tijdens uw verblijf het reisadvies wijzigt naar code oranje, dan repatriëren wij als de situatie hoogst noodzakelijk en dringend door de officiële instanties wordt geadviseerd. In bepaalde gevallen kunt u uw geboekte (vlieg)pakketreis voltooien en via uw oorspronkelijk geboekte vervoersmiddel/vlucht terugreizen. Het is wel van belang dat u voorafgaande aan de reis een complete reisverzekering heeft afgesloten die ook corona gerelateerd ziekenhuisopname en medische behandeling ter plaatse verzekert bij code code rood.

V: Wat gebeurt er indien ik op mijn verzoek als klant mijn geboekte reis wil annuleren ?
A: Indien u zelf besluit om uw reis te annuleren dan zijn de van toepassing zijnde annuleringskosten verschuldigd.

V: Wat gebeurt er met mijn geboekte reis bij de diverse bovengenoemde reisadvies situaties indien Travel Counsellors als bemiddelaar heeft opgetreden voor een boeking bij een derde partij (leverancier / tour operator)?
A: Indien Travel Counsellors als bemiddelaar heeft opgetreden voor een boeking bij een derde partij (leverancier / tour operator) dan zijn de voorwaarden van die betreffende leverancier / tour operator van toepassing.

V: Wat gebeurt er met annuleringen van Travel Counsellors pakketreizen in 2021 waarvoor geen GfG vouchers meer worden uitgegeven ?
A: Sinds 19 juni 2020 worden er geen GfG vouchers meer uitgegeven. Indien Travel Counsellors uw reeds in 2020 geboekte Travel Counsellors pakketreis met vertrek in 2021 annuleert vanwege COVID-19 reden en het een reis betreft naar een code oranje/rood bestemming dan zullen wij de door u aan Travel Counsellors betaalde reissom aan u restitueren. U kunt eventueel zelf besluiten om ondanks code rood toch op reis te gaan. Houdt u er dan wel rekening mee dat dit besluit voor eigen risico en eigen kosten is en Travel Counsellors niet aansprakelijk is voor eventuele gevolgen en kosten. Controleer of uw verzekering bepaalde (COVID-19) risico’s dekt. U kunt ook in overleg met uw Travel Counsellor bekijken welke mogelijkheden er zijn voor een omboeking.

V: Welke (gezondheids)verklaringen en/of coronatest zijn verplicht voor reizen naar het buitenland.
A: Wij raden u aan om contact op te nemen met uw persoonlijke Travel Counsellor voor inlichtingen, of raadpleeg de website van de Belgische Federale Overheid: www.diplomatie.belgium.be

V: Moet ik na terugkomst van een verblijf in het buitenland in België in thuisquarantaine?
A: Dit hangt af van de bestemming waar men is geweest. Nadere Informatie is te vinden op de website: https://www.info-coronavirus.be/nl/news/occ-30-12/

V: Is een PCR test verplicht na terugkeer vanuit het buitenland naar België?
A: Vanwege de veranderende situaties verwijzen wij u voor informatie naar de website van de Belgische Federale Overheid: www.diplomatie.belgium.be

 


Alle vermelde gegevens zijn onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen. Travel Counsellors kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet (op tijd) in orde zijn of niet aantoonbaar in bezit zijn van een eventueel verplichte PCR testuitslag-certificaat/vaccinatiebewijs/gezondheidsverklaring en overige benodigde gegevens voor uw reis.

Deel dit:


Travel Counsellors helpt dagelijks tientallen mensen met het creëren van reiservaringen om nooit te vergeten. Welke bestemming u ook in gedachten heeft, uw Travel Counsellor denkt graag met u mee.
Vind uw Travel Counsellor
Terug Naar Boven